Viborg Bakkemotion – Medlemsregistrering

Så er vi endelig klar til du kan blive indmeldt i vores samarbejdsforening: Viborg Bakkemotion. Det koster årligt 50 kr. for børn på 15 år og derunder og 100 kr. for dem på over 15. år. For enkelthedens skyld, så betaler man for 12 måneder perioden 1.9 til 31.8. Det betyder, at hvis man melder sig ind 1.11, så er det stadig samme pris.

Vi glæder os til en masse medlemmer.