Den nye forening, som fremover kommer til at stå bag bakketræningen i Viborg, hedder: Viborg Bakkemotion

Foreningens vigtigste formål, er at sikre bakketræningen forbliver en seriøs motionsdisciplin, som alle kan deltage i og føle sig som en del af et fællesskab.

Den nye bestyrelse og revisor består af (fra højre)

  • Vivi Ruseng Hansen, Revisor (Beierholm)
  • Claus Tejsner, Suppleant (XPERT Boligråd)
  • Thomas Nikolaisen, Næstformand (Dahl Biler)
  • Steffen Fog Sørensen, Formand (ProLeCon)
  • Leif Mikael Møller, Kasserer (Erhvervsnetværket Carrot SUMMIT41)

Vi er fuld etableret med, vedtægter, cvr.nr. og det hele, men mangler stadig nogle vigtige elementer i at være helt kørende

  • Pengeinstitut/Bank til at håndterer økonomiske transaktioner i sådan en forening
  • At få afsendt ansøgning til kommune om at blive godendt som forening i kommunen
  • Etablering af medlemsdatabase

For at man kan have en forening, skal man naturligvis have nogle medlemmer. I en forening skal medlemmerne betale et kontingent. Kontingenten bliver 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn for et år. Når vi får etableret en bankforbindelse, håber vi rigtig mange melder sig ind i foreningen, så vi bliver en stærk stemme i Viborgs foreningsliv.

Fortsat god weekend,

Kærlig hilsen

Vivi, Claus, Thomas, Steffen og Leif